identification

identification
sutapatinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Dažniausiai nesąmoningas kito žmogaus elgesio formų, minčių ir jausmų savyje modeliavimas, atpažįstant save kitame ar kitą savyje; kito asmens elgesio ir nuostatų perkėlimas į savo elgesį, nuostatas; 2) Psichologinis savigynos mechanizmas, kuriuo asmuo, tapatindamas savo elgesį su žymių žmonių ar jam reikšmingų grupių elgesiu, išvengia baimės, vidinių konfliktų, menkavertiškumo išgyvenimų; 3) Atpažinimas savęs kaip tam tikros grupės (šeimos, tautybės, klasės) atstovo. Vaikai, identifikuodami save su suaugusiaisiais, perima jų kalbą, jos turinį, kalbėjimo būdą, elgseną, mąstyseną ir t. t. Identifikavimas – svarbus vystymosi veiksnys vaikystėje. Paauglystėje kritiškai, net priešiškai žiūrima į suaugusiuosius, ypač kai jų ir paauglių santykiai netinkami. Tada paaugliai linkę identifikuoti save su bendraamžių grupe. Jaunystėje išryškėja asmenybės savarankiškumas, bet identifikavimo poreikis išlieka stiprus, ieškant idealesnių, patrauklesnių etalonų. atitikmenys: angl. identification vok. Gleichsetzung; Sichhineinversetzen rus. идентификация

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • IDENTIFICATION — Dans l’acception psychologique de la notion, la forme d’identité la plus directement accessible est celle qu’a dégagée, en rupture avec la tradition cartésienne, la critique de la substantialité du moi. «Le soi (Self ), écrit Locke, est cette… …   Encyclopédie Universelle

 • identification — UK US /aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən/ noun ► [U] an official card or document with your name and photograph or other information on it, used for proving who you are: provide/show identification »To open a new account, the bank will require you to show four… …   Financial and business terms

 • Identification — can mean * Identification (psychoanalysis); * Identification (information); * Identification (parameter), in statistics and econometrics, how parameters can be inferred from data; * Identification (literature), in literary criticism; *… …   Wikipedia

 • identification — (n.) 1640s, treating of a thing as the same as another, from Fr. identification, probably from identifier (see IDENTIFY (Cf. identify)). Sense of becoming or feeling oneself one with another is from 1857. Sense of determination of identity is… …   Etymology dictionary

 • Identification — I*den ti*fi*ca tion, n. [Cf. F. identification.] The act of identifying, or proving to be the same; also, the state of being identified. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • identification — I noun appellation, ascertainment, classification, cognizance, comparison, definition, delineation, denomination, designation, disclosure, identity classification, identity comparison, identity verification, label, proof of identity, recognition …   Law dictionary

 • identification — [ī den΄tə fi kā′shən] n. [Fr] 1. an identifying or being identified 2. anything by which a person or thing can be identified [a driver s license is accepted as identification] 3. Psychoanalysis a mainly unconscious process by which a person… …   English World dictionary

 • Identification —   [engl.], Identifikation (Authentifizierung) …   Universal-Lexikon

 • identification — *recognition, apperception, assimilation Analogous words: perception, *discernment, discrimination: image, percept, sense datum, sensum, *sensation …   New Dictionary of Synonyms

 • identification — [n] labeling; means of labeling apperception, assimilation, badge, bracelet, cataloging, classifying, credentials, description, dog tag, establishment, ID*, identity bracelet, letter of introduction, letter of recommendation, naming, papers,… …   New thesaurus

 • identification — ► NOUN 1) the action or process of identifying or the fact of being identified. 2) an official document or other proof of one s identity …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”